Tuyển dụng

CÔNG TY HÙNG CƯỜNG PHÁT KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Email: tuancuongxd.ck@gmail.com

Tuyển dụng

1. Chiến lược nhân sự:

Xây dựng lực lượng lao động với thái độ đúng đắn và kỹ năng phù hợp để vận hành hệ thống hành chính với sự phát triển.
Xây dựng lực lượng lao động xuất sắc với tinh thần tận tụy, ý thức tự rèn luyện, khả năng làm việc với các đồng nghiệp khác để tạo ra những giá trị cốt lõi độc đáo .

2. Chính sách phát triển nguồn nhân lực HÙNG CƯỜNG PHÁT :

Con người là quý giá và quan trọng. Xây dựng nguồn nhân lực có khả năng đáp ứng quy trình phát triển kinh doanh của HÙNG CƯỜNG PHÁT 

công ty và tham gia xây dựng quốc gia. HÙNG CƯỜNG PHÁT đang thực hiện một chương trình đào tạo dài hạn bằng các chương trình đào tạo và phân công công việc phù hợp để tạo môi trường tốt nhất để phát triển nguồn nhân lực kèm theo sự phát triển của công ty. Tập trung vào phát triển đội ngũ nhân viên nội bộ & thế hệ tiếp theo, tuyển dụng lao động từ bên ngoài và các chuyên gia nước ngoài có khả năng đào tạo. Kết hợp nguồn nhân lực với văn hóa công ty một cách hợp lý để giữ giá trị cốt lõi mà công ty đã hình thành.

3. Chính sách tuyển dụng:

Đoàn kết và công khai trên toàn hệ thống. Tuyển dụng theo nhu cầu và tiêu chuẩn. Nhân viên ưa thích có kinh nghiệm trong các tòa nhà thép tiền chế, kết cấu thép và có lao động làm việc tại địa phương.


4. Chính sách đào tạo:

Là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. Áp dụng các chương trình đào tạo đa dạng: tích hợp, cải thiện kỹ năng, áp dụng các công nghệ mới ..., bằng các nguồn lực bên trong hoặc bên ngoài. Tập trung vào đào tạo thực tế: cấp dưới - đào tạo nhân viên. Đào tạo luân chuyển thông qua công việc thực tế.


5. Chính sách quản lý và phát triển nguồn nhân lực:

Quản lý lao động tuân thủ luật pháp và quy tắc Nhà nước cũng như các quy định và chính sách của công ty. Xây dựng mối quan hệ làm việc dựa trên văn hóa công ty. Quản lý nguồn nhân lực bắt nguồn từ các đơn vị lớn, có ý thức phân cấp và trách nhiệm nghiêm ngặt. Mô tả nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn đối với từng chức danh. Thúc đẩy, khen thưởng và đưa ra mức thù lao dựa trên thái độ và năng lực của mỗi cá nhân.
 

6. Lương chính sách, tiền thưởng, chế độ ưu đãi và phúc lợi:

Thu nhập được đảm bảo của nhân viên cạnh tranh và tương xứng với các đơn vị tại cùng một khu công nghiệp, cùng thời điểm và cùng khu vực. Thu nhập tiền lương bao gồm lương cơ sở và phụ cấp với nỗ lực, trách nhiệm và hiệu quả lao động. Thành tích nổi bật của tập thể và cá nhân sẽ được vinh danh và khen thưởng, kịp thời, cởi mở và công bằng. Phần thưởng thường xuyên giữa năm và cuối năm phụ thuộc vào kết quả kinh doanh. Phần thưởng không thường xuyên dựa trên thành tích cá nhân và tập thể.

 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÙNG CƯỜNG PHÁT
Facebook
Zalo